Продукти

FIRE SEAL

Пломбата е предназначена за пломбиране на :

- пожарогасители

- кутии

- проби

- апарати за измерване и контрол 

ISO / PAS 17712

Тънка нишка позволяваща пломбиране при тесни отвори, голяма зона за маркиране, 

Дължина 222 мм и ширина 2 мм

2000- +... 0,075 лв/бр